سامانه جامع مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی
 

معرفی افراد

الهام اشرفی دهکردی

منصب : داور و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندس ژنتیک و اصلاح نباتات

پست الکترونیک : elhamashrafi@gmail.com

رزومه موجود نیست

حسین افراسیابیان

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی

پست الکترونیک : afrasiabianhossein@gmail.com

رزومه موجود نیست

محمد حسین امانت

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک : mhamanat17@yahoo.com

رزومه موجود نیست

فاطمه امیری

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی

پست الکترونیک : ftm.amiri@gmail.com

رزومه موجود نیست

محمد رامین باستان

منصب : داور و استاد و مشاور و مدیر اجرایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :

پست الکترونیک : mrbastan@gmail.com

رزومه

هاشم بردبار

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : ریاضیات محض، گرایش جبر و ابر ساختارهای جبری

پست الکترونیک : Bordbar.amirh@gmail.com

رزومه موجود نیست

سید شاهین پرور

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی برق، کنترل

پست الکترونیک : seyedshahin.parvar@mail.polimi.it

رزومه

زهرا پیرصوفی املشی

منصب : مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک : mahshidpirsoufi@yahoo.com

رزومه موجود نیست

محمد امین توکلی

منصب : مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : دندانپزشکی، ارتودانتیکس

پست الکترونیک : tavakkolident@gmail.com

رزومه موجود نیست

حسام حسنی

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

پست الکترونیک : hasani.hsm@gmail.com

رزومه موجود نیست

فاطمه حسینی

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی

پست الکترونیک : fatemehusseini9@gmail.com

رزومه موجود نیست

ندا حمیدی پور

منصب : داور و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : فارماکولوزی

پست الکترونیک : n.hp2011@yahoo.com

رزومه موجود نیست

لیلا خبیر

منصب : داور و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : روان شناسی بالینی

پست الکترونیک : leilakhabir@gmail.com

رزومه موجود نیست

محمدحسن خوبان

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی برق، قدرت

پست الکترونیک : mhkhoban@gmail.com

رزومه موجود نیست

پوریا داسمه

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : فوق دکتری

رشته تحصیلی : تکامل مولکولی

پست الکترونیک : p.dasmeh@gmail.com

رزومه موجود نیست

حامد دهقانپور

منصب : داور و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : اقتصاد کشاورزی

پست الکترونیک : hdehghanpur@gmail.com

رزومه موجود نیست

سعید ذوالنوریان

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : تئاتر، گرایش ادبیات دراماتیک

پست الکترونیک : saeed1977z@yahoo.com

رزومه موجود نیست

سعیده رضازاده

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : ادبیات کودک و نوجوان

پست الکترونیک : saeide.rezazade@gmail.com

رزومه موجود نیست

ثمین رنجبر

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری حرفه ای

رشته تحصیلی : پزشکی

پست الکترونیک : samin.ranjbar@gmail.com

رزومه موجود نیست

لاله رئیسی

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : علوم تربیتی ،مطالعات برنامه درسی، مدیریت آموزشی

پست الکترونیک : raeisylaleh@gmail.com

رزومه موجود نیست

سیدفرشید سادات‌شریفی

منصب : مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک : fsadatsharifi2@gmail.com

رزومه

مرضیه شهامت منش

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : روان شناسی بالینی

پست الکترونیک : dook_ema@yahoo.Com

رزومه موجود نیست

زهرا طیبی

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : روان شناسی بالینی

پست الکترونیک : zm.tayebi.274@gmail.com

رزومه موجود نیست

میثم عرب

منصب : مشاور

تحصیلات :

رشته تحصیلی :

پست الکترونیک :

رزومه موجود نیست

میثم عرب

منصب : داور و استاد و مشاور و مدیر اجرایی

تحصیلات :

رشته تحصیلی : کامپیوتر

پست الکترونیک : arab.meysam@gmail.com

رزومه موجود نیست

میثم عرب

منصب : داور

تحصیلات :

رشته تحصیلی :

پست الکترونیک :

رزومه موجود نیست

ماندانا فیروزآبادی

منصب : داور و مشاور

تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک : mandanafiroozabadi@yahoo.com

رزومه موجود نیست

عطیه فیروزمند

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : ادبیات کودک و نوجوان

پست الکترونیک : atiyeh.firuzmand@gmail.com

رزومه موجود نیست

لیلا قدرت

منصب : داور و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

پست الکترونیک : Leila.ghodrat@yahoo.com

رزومه موجود نیست

عاطفه کرمستجی

منصب : مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : ادبیات کودک و نوجوان

پست الکترونیک : at.karmostaji@gmail.com

رزومه موجود نیست

فاطمه کشاورزنسب

منصب : داور و مشاور

تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی : فیزیک

پست الکترونیک : p.keshavarznasab@gmail.com

رزومه موجود نیست

فهیمه کشاورزی

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : علوم تربیتی ،مطالعات برنامه درسی، مدیریت آموزشی

پست الکترونیک : fahimehkeshavarz@yahoo.com

رزومه موجود نیست

ماهک کشمیری پور

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مشاوره

پست الکترونیک : mahak_keshmiripoor@yahoo.com

رزومه موجود نیست

فاطمه کمالی

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی

پست الکترونیک : f_kamali_phy@yahoo.com

رزومه موجود نیست

زینب مختاری

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : علوم تربیتی ،مطالعات برنامه درسی، مدیریت آموزشی

پست الکترونیک : zmokhtari71@gmail.com

رزومه موجود نیست

سید محمد رضا مظلومی

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : ژنتیک و اصلاح نباتات

پست الکترونیک : Mazloomi.smr1@gmail.com

رزومه موجود نیست

آناهیتا مهرپور

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مطالعات خانواده و کودک

پست الکترونیک : a.mehrpour@stud.uis.no

رزومه

مهسا مومن نسب

منصب : مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک : momennasab.m@gmail.com

رزومه موجود نیست

حسین میهمی

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی

پست الکترونیک : hussein.meihami@yahoo.com

رزومه

فاطمه همتی

منصب : داور و مشاور

تحصیلات : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : بهداشت و ایمنی مواد غذایی

پست الکترونیک : fhemmati88@gmail.com

رزومه موجود نیست

مسعود هوشیار

منصب : داور و استاد و مشاور

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک : mrbastan@gmail.com

رزومه موجود نیستاگر حساب کاربری ندارید به عنوان یک دانش آموز ثبت نام کنید

بستن

ثبت نام

فیلدهای ثبت نام

بستن