سامانه جامع مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی
 

مشاهده لیست برنامه هااستان:
شهرستان:
رویداد:
خطا در ورود اطلاعات
مرحله رویداد:

آخرین برنامه ها

کارگاه انضباط شخصی

کارگاه با پرسش از دانش آموزان راجع به مفهوم انضباط شخصی شروع شد. بعد از صحبت راجع به مفهوم انضباط شخصی و اینکه بخشی از وجود همه انسان‌ها خواهان انضباط شخصی نیست. به بررسی موانع انضباط شخصی که شامل ترس‌ها و باورهای محدود کننده پرداختیم. بعد از آن نحوه هدف‌گذاری آموزش داده شد و در آخر فرایند انضباط شخصی را توضیح دادیم و پس از جمع‌بندی جلسه انجام شد. در طی برنامه دانش‌آموزان ریشه‌ ترس‌های خود را بررس

...  • 1395/11/13
  • الی
  • 1395/11/22
بیشتر...

کارگاه معرفت شناسی

در کارگاه معرفت‌شناسی دینی سعی شد تا در ارتباط با فعال شدن ذهن دانش‌آموزان برای تفکر و تحقیق در ارتباط با پاسخ به سه سوال اصلی فلسفه یعنی از کجا آمده ایم، در کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت با دلایل عقلی بحث شود. لذا در ارتباط با رابطه انسان با خدا و آفرینش، سبک زندگی انسان و شناخت سبک‌ها و دین‌های موجود و اهمیت تفکر منطقی و یافتن دلایل عقلی برای انتخاب مسیر درست و صحیح ترین و منطقی‌ترین پاسخ به این

...  • 1395/11/13
  • الی
  • 1395/11/22
بیشتر...

کارگاه های آموزشی مشاهده و ایده پردازی

در این کارگاه، دانش آموزان با مفهوم ایده پردازی آشنا شده و در فعالیت های عملی به ارائه ایدههای مربوط با محیط پیرامون خویش پرداختند. از جمله فعالیتهای مطر شده در این کارگاه، تمرین مشاهده آزاد، مشاهده با توجه به خصوصیات اجسام، یافتن روابط غیر متداول، نقشه نگاری ذهن و ایده پردازی گروهی را میتوان نام برد.  • 1395/2/8
  • الی
  • 1395/2/10
بیشتر...


اگر حساب کاربری ندارید به عنوان یک دانش آموز ثبت نام کنید

بستن

ثبت نام

فیلدهای ثبت نام

بستن