سامانه جامع مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی
 

مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان استهبان برگزار شد


تاریخ درج خبر:

1397/12/12

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان استهبان در آبان ماه سال جاری، 38 نفر از برگزیدگان مرحله اول از 8 تا 10 اسفند ماه در مرحله دوم برنامه در شیراز شرکت نمودند.

در این مرحله دانش آموزان با شرکت در کارگاه های آموزشی با عناوین انضباط شخصی، روش ارائه مطالب علمی، هنر حل مسأله، نگرش پژوهشی در حوزه علوم انسانی، نگرش پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی، کار گروهی و دورهمی ادبی آموزش های خود در مرحله اول را تکمیل نمودند.

در بخش دیگری از برنامه با هدف آشنایی دانش اموزآن با مراکز علمی و فرهنگی بازدید از رصدخانه دانشگاه شیراز برنامه ریزی و اجرا گردید.

دانش آموزان در بازدید از رصدخانه دانشگاه شیراز پس از شرکت در کارگاه آشنایی با علم نجوم، اقدام به بازدید از تلسکوپ و بخش های مختلف رضدخانه کرده و به طرح سوالات خود پرداختند.

در پایان برای تداوم ارتباط دانش آموزان با بنیاد و رصد بهتر استعداد دانش آموزان 6 پروژه از جمله انجام یک کار داوطلبانه، ایده پردازی در حوزه علوم انسانی و فنی و مهندسی، آفریش اثر در حوزه ادبی، مسابقه کتابخوانی و هم چنین فعالیت در حوزه تفکر انتقادی برای دانش آموزان مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان و ارزیابی آن ها مرحله بعد برنامه برای برگزیدگان اجرایی گردد.

***اگر حساب کاربری ندارید به عنوان یک دانش آموز ثبت نام کنید

بستن

ثبت نام

فیلدهای ثبت نام

بستن