سامانه جامع مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی
 

دو مرحله از دوره «خلاقیت و نوآوری» ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد


تاریخ درج خبر:

1397/9/27

بنیاد نخبگان استان فارس با همکاری دانشکده روان شناسی و مرکز نوآوری دانشگاه شیراز برای نیل به اهدافی از جمله ایجاد بستر گذار از دانشگاه های نسل یک و دو به دانشگاه های نسل سه (کارآفرین)، ترویج خلاقیت و ایده پردازی در بین دانشجویان رشته های مختلف، ترویج نوآوری و کار آفرینی در بین دانشجویان رشته های مختلف، ایجاد بستر در جهت رشد دانشجویان نوارزش آفرین و هدایت جوانان نوارزش آفرین در جهت تجاری سازی ایده ها دوره خلاقیت و نوآوری را برای دانشجویان رشته کارشناسی طراحی و طی سه هفته دو مرحله از چها رمرحله آن را اجرایی نمود.

 

در این دوره در مرحله اول، کارگاه های آموزشی با تاکید بر مهارت های عام خلاقیت (Small c creativity) در پی آن بودند تا دانشجویان را با اصول اولیه و ماهیت خلاقیت آشنا سازند. اهمیت این مرحله در آن است که آموزش هایی که در مورد خلاقیت و ایده پردازی ارائه گردید به عنوان سرمایه ای است که دانشجویان در مراحل بعدی و به طور ویژه در مرحله های مربوط به کارآفرینی و نوارزش آفرینی می توانند از آن استفاده نمایند.

سرفصل های آموزشی مرحله اول شامل تفکر و اندیشه ورزی، خلاقیت و ایده پردازی (آشنایی با انواع خلاقیت: علمی، فناورانه، صنعتی و ...)، انضباط شخصی، ارتباط موثر، جرأت ورزی، مدیریت زمان و تکنیک های خلاقیت بودند که طی 24 ساعت کارگاه آموزشی در 4 روز برای دانشجویان ارائه شدند.

 

پس از آنکه دانشجویان آموزش های مرحله اول را گذراندند وارد مرحله دوم شدند که به مهارت های خاص خلاقیت (Big C Creativity) اختصاص داشت. اهمیت این مرحله در آن است که قسمتی از گذار دانشجو از خلاقیت به نوآوری و کارآفرینی در سایه روشن این مرحله اتفاق می افتد. به طور کلی، دانشجو مهارت های عام خلاقیت را در مرحله اول آموزش دیده، سپس وارد مرحله دوم می شود و آموزش های مرحله اول را تکمیل می نماید و در نهایت آماده مرحله گذار به سمت نوآوری و کارآفرینی می شود.

سرفصل های آموزشی مرحله دوم شامل آشنایی با مبانی ایده پردازی میان و بینا رشته ای، حل مسأله و تصمیم گیری، آشنایی با کار گروهی و تیمی و آشنایی با ارزیابی و مستند سازی ایده طی 15 ساعت در 3 روز برای دانشجویان ارائه گردید.

در پایان این دو مرحله دانشجویان با تشکیل تیم هایی شروع به ایده پردازی، سنجش ایده ها و انتخاب ایده نهایی برای گسترش آن در مرحله سوم خواهند نمود. شایان ذکر است آموزش های مرحله سوم در بهمن ماه طی 24 ساعت کار کارگاهی در حوزه نوآوری و کارآفرینی برای دانشجویان ارائه خواهد شد.

***اگر حساب کاربری ندارید به عنوان یک دانش آموز ثبت نام کنید

بستن

ثبت نام

فیلدهای ثبت نام

بستن