سامانه جامع مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی
 

راه یافتگان به مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان استهبان معرفی شدند


تاریخ درج خبر:

1397/9/19

پیرو برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان استهبان، پس از دریافت 67 پروژه از 78 دانش آموز شرکت کننده در مرحله اول و ارزیابی پروژه ها 39نفر به شرح زیر (به ترتیب حروف الفبا) موفق به کسب امتیاز لازم برای حضور در مرحله دوم برنامه شده اند.

شایان ذکر است زمان مرحله دوم متعاقبا هماهنگ و اعلام خواهد شد.


ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی
1 یگانه  اکبرپور 14 محمد حسین رزاقی 27 حدیث کاظمی
2 فاطمه الهی 15 کیارش روی گر 28 امیر حسین کاظمی اصل
3 فائزه اندیشمند 16 راضیه رهبر 29 الناز کدیور
4 زهرا انصاری فرد 17 نرجس زارع 30 یگانه  کریمیان
5 علی  ایزدی 18 زینب زارع 31 لیلا کشاورز
6 حدیث باستانی 19 مهدی زارع 32 فاطمه گنجی زاده
7 آتوسا باصری نام 20 زهرا زارع 33 علیرضا مبارکی
8 حمیده جوکار دهوئی 21 محمد عرفان سلمانی نژاد 34 محدثه مرادی
9 نگین چاره جو 22 محمد ابراهیم شفیعی 35 رضا موحدپور
10 آرمینا حاجی باقری 23 ابوالفضل طاهری حقیقی 36 علیرضا میرزایی فرد
11 مهدی حاجی محمدی 24 نیما عشاق 37 انیس نظری
12 الهه حبیب پور 25 فاطمه فربود 38 الهه وحدتی
13 علیرضا دشتی 26 رقیه کاظم زاده 39 فاطمه هاشم بیکی

 


***اگر حساب کاربری ندارید به عنوان یک دانش آموز ثبت نام کنید

بستن

ثبت نام

فیلدهای ثبت نام

بستن