سامانه جامع مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی
 

آخرین خبرها

نتایج مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی یک، دو و چهار...1395/6/29

بیشتر...

نتایج مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فراشبند

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فراشبند می ...1395/6/29

بیشتر...

نتایج مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های استان فارس

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های استان ف...1395/6/30

بیشتر...

نتایج مرحله دوم مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان جهرم

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پرد...1395/7/13

بیشتر...

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی در مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس پیرو برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان های ا...1395/8/19

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های استان فارس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس پس از برگزاری مراحل اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پر...1395/8/19

بیشتر...

برگزاری کارگاه تکمیلی نگرش ادبی در مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس پیرو برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان های ا...1395/8/22

بیشتر...

دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی فارس در دهمین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی حضور یافتند

دهمین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی برای دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی فارس از شهرستان های ا...1395/8/29

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های فارس

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستانهای ارسنجان، اوز، سپیدان، سروستان...1395/10/7

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش اموزان سازمان بهزیستی برگزار شد

پس از برگزاری مراحل اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ...1395/11/6

بیشتر...

مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردزای 4 شهرستان فارس راهیافتگان به مرحله نهایی خود را شناخت

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های ارسنجان، جهرم، سپیدان و سروس...1395/11/9

بیشتر...

برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده‌پردازی دانش‌آموزان نواحی یک، دو و چهار شیراز

دومین مرحله مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان نواحی یک، دو و چهار شیراز با حضور 64 دان...1395/11/26

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی سازمان بهزیستی فارس

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردا...1395/12/25

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پر...1396/1/19

بیشتر...

معرفی راهیافتگان به مرحله نهایی مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های لارستان (اوز) و مهر

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های لارستان (اوز) و مهر از میان ...1396/1/27

بیشتر...

راهیافتگان به مرحله نهایی مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز معرفی شدند.

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی یک، دو و چهار شیراز از میان شرکت ک...1396/2/1

بیشتر...

اعلام نتیجه مرحله سوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی سازمان بهزیستی فارس

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان سازمان بهزیستی استان فارس از م...1396/2/1

بیشتر...

برگزاری اردوی جهادی «مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی» در شهرستان کازرون

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، یازدهمین مدرسه فصلی به ه...1396/2/10

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی کازرون

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی کازرون می رساند پس از ...1396/3/27

بیشتر...

شرکت در کارگاه مجازی تکمیلی روش پژوهش

دوستان عزیز سلام برای شرکت در کارگاه مجازی تکمیلی روش پژوهش در روز دوشنبه مورخ 96/3/29 شما می بایست ...1396/3/27

بیشتر...

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی روش پژوهش در مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی

پیرو برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان های شیراز، سروستان، ارسنجان، مهر و بخش اوز ل...1396/4/4

بیشتر...

برگزاری مرحله دوم اردوی جهادی مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون

پس از برگزاری مرحله اول اردوی جهادی مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان روستاهای شهرستان کا...1396/4/24

بیشتر...

اطلاعیه کارگاه مجازی تکمیلی روش پژوهش

دوستان عزیز سلام برای شرکت در کارگاه مجازی آموزش نرم افزار SPSS در روز دوشنبه مورخ 26/4/96 از ساعت 1...1396/4/25

بیشتر...

برگزاری مرحله اول اردوی جهادی «مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی» در ناحیه 3 شیراز

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، دوازدهمین مدرسه فصلی به ...1396/5/7

بیشتر...

برگزاری کارگاه تکمیلی مرحله دوم اردوی جهادی مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺣﻞ اول و دوم ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻬﺎره ﺧﻠﺎﻗﯿﺖ و اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﮐﺎزرون و اراﺋﻪ دو ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ &l...1396/5/24

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز (سکون...1396/6/6

بیشتر...

اعلام اسامی نهایی دعوت شدگان به اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی (مرحله چهارم)

به اطلاع دانش آموزان عزیز که نام آن ها در جدول زیر اعلام شده است (به ترتیب شهرستان محل سکونت) می رسا...1396/6/14

بیشتر...

لغو اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی (مرحله چهارم)

به اطلاع دانش آموزان پذیرفته شده برای حضور در مرحله چهارم مدارس فصلی خلاقیت وایده پردازی می رساند با...1396/6/15

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی کازرون

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان شهرستان کازرون در تیر ماه سال ج...1396/7/1

بیشتر...

مشخص شدن تاریخ برگزاری اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردای

اطلاعیه مهم و فوری به امید خداوند متعال با توجه به اعلام آمادگی اداره کل آموزش و پرورش فارس برای همک...1396/7/4

بیشتر...

جزییات سمینارها و کارکاه های اولین جشنواه پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی

با توجه به برگزاری اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی(مرحله چهارم) برای برگزیدگان ...1396/7/13

بیشتر...

یک سخنرانی جذاب و خودمانی ترتیب دهیم!

تا حالا به این فکر کرده‌ اید افراد خلاق کجا و چگونه می توانند تجربیاتشان را به دیگران به اشتراک...1396/7/13

بیشتر...

اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی برگزار شد

اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی از 18 تا 21 مهرماه در شیراز برگزار شد. مدارس ف...1396/7/23

بیشتر...

اعلام نتیجه مرحله سوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون، از میان شرکت کنندگان در مرح...1396/7/29

بیشتر...

برگزاری مرحله دوم اردوی جهادی مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز

پس از برگزاری مرحله اول اردوی جهادی مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان سکونتگاه های غیر...1396/8/8

بیشتر...

برگزاری مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان ارسنجان

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، پس از سفر رییس بنیاد نخبگان استان فارس به شهرستان ارسن...1396/9/1

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان ناحیه 3 شیراز در آبان ماه سا...1396/9/19

بیشتر...

مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان ارسنجان برگزار شد

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، سیزدهمین مدرسه فصلی به ه...1396/9/26

بیشتر...

شروع ثبت نام مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، پس از سفر رییس بنیاد نخبگان استان فارس به شهرستان خرام...1396/11/1

بیشتر...

مرحله سوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز برگزار شد

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز (سکونتگاه های غیررسمی)، از...1396/11/8

بیشتر...

مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی به شهرستان خرامه رسید

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها...1396/12/8

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی ارسنجان

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی ارسنجان می رساند پس ا...1396/12/8

بیشتر...

برگزاری دوره تربیت مربی خلاقیت با همکاری اداره کل آموزش و پرورش فارس

با هدف شناسایی و تربیت معلمان علاقه مند به فعالیت در زمینه ترویج خلاقیت، اولین مرحله از اولین دوره ت...1396/12/8

بیشتر...

برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ادیه پردازی شهرستان ارسنجان

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان ارسنجان در آذرماه ماه سال جاری، 40...1396/12/19

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی خرامه

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی خرامه می رساند پس از...1396/12/26

بیشتر...

برگزاری مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سط...1397/2/2

بیشتر...

برگزاری مرحله دوم مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خرامه در شیراز

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خرامه در اسفندماه سال 1396، 40 ن...1397/2/9

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی ارسنجان

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان شهرستان ارسنجان در اسفند ماه س...1397/2/12

بیشتر...

برگزیدگان مرحله سوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان ارسنجان معرفی شدند

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان ارسنجان، از میان شرکت کنندگان در م...1397/2/17

بیشتر...

اولین مرحله مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی مجمع خیران نخبه پرور فارس برگزار شد

اولین مرحله مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی مجمع خیران نخبه پرور فارس ویژه 43 نفر از دانش آموزان پا...1397/2/28

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی فیروزآباد

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی فیروزآباد می رساند پس ...1397/3/23

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فیروزآباد برگزار شد

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فیروزآباد در فروردین ماه سال جاری، ...1397/4/23

بیشتر...

مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی در مدارس ستارگان و محمد رسوال الله (ص) در شیراز برگزار شد.

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها...1397/4/23

بیشتر...

برگزیدگان مرحله سوم مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خرامه معرفی شدند

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خرامه، از میان شرکت کنندگان در مر...1397/4/23

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی مجمع خیران نخبه پرور فارس

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی مجمع خیران نخبه پرور ف...1397/4/23

بیشتر...

مرحله تکمیلی دوره تربیت مربی خلاقیت و ایده پردازی در شیراز برگزار شد

با هدف شناسایی و تربیت معلمان علاقه مند به فعالیت در زمینه ترویج خلاقیت، اولین مرحله دوره تربیت مربی...1397/4/23

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فیروزآباد

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان شهرستان فیروزآباد در تیر ماه سا...1397/5/1

بیشتر...

دومین مرحله مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی مجمع خیران نخبه پرور فارس برگزار شد

دومین مرحله مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس و همکاری بنیاد نخبگان...1397/5/2

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی مدارس ستارگان و محمد رسول الله (ص)

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی مدارس ستارگان و محم...1397/5/4

بیشتر...

مرحله سوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فیروزآباد برگزار شد

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فیروزآباد، از میان شرکت کنندگان در ...1397/5/6

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی مدارس ستارگان و محمد رسول الله (ص) برگزار شد

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی مدارس ستارگان و محمد رسول الله (ص) در تی...1397/5/16

بیشتر...

اولین گردهمایی سفیران بنیاد نخبگان فارس برگزار شد

اولین گردهمایی دانش آموزان فارغ التحصیل از برنامه مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی که به عنوان سفیر ب...1397/5/30

بیشتر...

جایزه خلاقیت امید به معلمان برتر دوره آموزشی «تربیت مربی خلاقیت» اهدا می شود

برنامه آموزش خلاقیت و ایده پردازی معلمان آموزش و پرورش (ویژه شهرستان های خنج و لامرد) خلاقیت می توان...1397/6/7

بیشتر...

برگزاری مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان خنج

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها...1397/7/22

بیشتر...

برگزاری جلسه توجیهی- آموزشی برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در استان کرمان

پیرو هماهنگی های صورت گرفته توسط بنیاد نخبگان استان کرمان برای برگزاری برنامه مدارس فصلی خلاقیت و ای...1397/7/25

بیشتر...

برگزاری دوره دانش افزایی معلمان درس کارآفرینی شهرستان کازرون

با هدف دانش افزایی معلمان درس کار و کارآفرینی، کارآفرینی و تولید و کارآفرینی و نوآوری، یک دوره آموزش...1397/7/29

بیشتر...

مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان لامرد اجرا شد

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها...1397/8/7

بیشتر...

شهرستان استهبان میزبان بیستمین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی شد

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها...1397/8/14

بیشتر...

راه یافتگان به مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج معرفی شدند

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج می رساند ...1397/8/15

بیشتر...

مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی چهارگانه شیراز برگزار شد

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها...1397/8/27

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان لامرد

پیرو برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان لامرد، پس از دریافت 64 پروژه از 81 ...1397/9/5

بیشتر...

مرحله اول دوره تربیت مربی خلاقیت و ایده پردازی (جایزه امید) در شیراز برگزار شد

اولین مرحله از دوره تربیت مربی خلاقیت و ایده پردازی (جایزه امید) در روزه های پنجشنبه و جمعه، یکم و د...1397/9/6

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج برگزار شد

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج در مهرماه سال جاری، 35 نفر از ...1397/9/12

بیشتر...

اولین برنامه مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در استان کرمان برگزار شد

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در استان فارس، پس از اعلام آمادگی بنیاد نخبگان است...1397/9/18

بیشتر...

راه یافتگان به مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان استهبان معرفی شدند

پیرو برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان استهبان، پس از دریافت 67 پروژه از 7...1397/9/19

بیشتر...

برگزیدگان مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز معرفی شدند

پیرو برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی چهارگانه شیراز، پس از دریافت 58 پروژه...1397/9/21

بیشتر...

دو مرحله از دوره «خلاقیت و نوآوری» ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد

بنیاد نخبگان استان فارس با همکاری دانشکده روان شناسی و مرکز نوآوری دانشگاه شیراز برای نیل به اهدافی ...1397/9/27

بیشتر...

مرحله دوم دوره تربیت مربی خلاقیت و ایده پردازی (جایزه امید) در شیراز برگزار شد

دومین مرحله از دوره تربیت مربی خلاقیت و ایده پردازی (جایزه امید) در روزه های پنجشنبه و جمعه، 13 و 14...1397/10/15

بیشتر...

راه یافتگان به مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی کرمان معرفی شدند

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی کرمان می رساند پس از ...1397/11/4

بیشتر...

برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان لامرد

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان لامرد در آبان ماه سال جاری، 46 نفر...1397/11/6

بیشتر...

دومین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی استان کرمان ویژه دانش آموزان جیرفت و عنبر آباد برگزار شد

در مرحله نخست این برنامه از بین حدود 8000 دانش آموز پایه هشتم و نهم مدارس شهرستان­های جیرفت و عن...1397/11/16

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز برگزار شد

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز در آبان ماه سال جاری، 39 نفر ا...1397/11/21

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان شهرستان خنج در آذرماه سال جاری...1397/11/28

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 2 کرمان برگزار شد

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 2 کرمان در آذر ماه سال جاری با همکار...1397/11/28

بیشتر...

اعلام اسامی دعوت شدگان به مرحله چهارم (دومین جشنواره پایانی) مدارس فصلی خلاقیت وایده پردازی

دانش آموزان عزیز برنامه های بهاره کازرون، تابستانه ناحیه 3 شیراز، پاییزه ارسنجان، زمستانه خرامه و به...1397/12/4

بیشتر...

برگزاری مرحله سوم دوره تربیت مربی خلاقیت و ایده پردازی (جایزه امید) در شیراز

سومین مرحله از دوره تربیت مربی خلاقیت و ایده پردازی (جایزه امید) در روزه های پنجشنبه و جمعه، 9 و 10 ...1397/12/12

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان استهبان برگزار شد

پس از برگزاری مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان استهبان در آبان ماه سال جاری، 38 ن...1397/12/12

بیشتر...

دومین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی برگزار شد

دومین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی از 22 تا 24 اسفندماه 97 در دانشکده هنر و معماری...1397/12/26

بیشتر...


اگر حساب کاربری ندارید به عنوان یک دانش آموز ثبت نام کنید

بستن

ثبت نام

فیلدهای ثبت نام

بستن