سامانه جامع مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی
 

آخرین خبرها

نتایج مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی یک، دو و چهار...1395/6/29

بیشتر...

نتایج مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فراشبند

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان فراشبند می ...1395/6/29

بیشتر...

نتایج مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های استان فارس

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های استان ف...1395/6/30

بیشتر...

نتایج مرحله دوم مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان جهرم

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه زمستانه خلاقیت و ایده پرد...1395/7/13

بیشتر...

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی در مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس پیرو برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان های ا...1395/8/19

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های استان فارس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس پس از برگزاری مراحل اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پر...1395/8/19

بیشتر...

برگزاری کارگاه تکمیلی نگرش ادبی در مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس پیرو برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان های ا...1395/8/22

بیشتر...

دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی فارس در دهمین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی حضور یافتند

دهمین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی برای دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی فارس از شهرستان های ا...1395/8/29

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های فارس

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستانهای ارسنجان، اوز، سپیدان، سروستان...1395/10/7

بیشتر...

مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش اموزان سازمان بهزیستی برگزار شد

پس از برگزاری مراحل اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ...1395/11/6

بیشتر...

مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردزای 4 شهرستان فارس راهیافتگان به مرحله نهایی خود را شناخت

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های ارسنجان، جهرم، سپیدان و سروس...1395/11/9

بیشتر...

برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده‌پردازی دانش‌آموزان نواحی یک، دو و چهار شیراز

دومین مرحله مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان نواحی یک، دو و چهار شیراز با حضور 64 دان...1395/11/26

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی سازمان بهزیستی فارس

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردا...1395/12/25

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پر...1396/1/19

بیشتر...

معرفی راهیافتگان به مرحله نهایی مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های لارستان (اوز) و مهر

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان های لارستان (اوز) و مهر از میان ...1396/1/27

بیشتر...

راهیافتگان به مرحله نهایی مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی شیراز معرفی شدند.

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی نواحی یک، دو و چهار شیراز از میان شرکت ک...1396/2/1

بیشتر...

اعلام نتیجه مرحله سوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی سازمان بهزیستی فارس

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان سازمان بهزیستی استان فارس از م...1396/2/1

بیشتر...

برگزاری اردوی جهادی «مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی» در شهرستان کازرون

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، یازدهمین مدرسه فصلی به ه...1396/2/10

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی کازرون

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی کازرون می رساند پس از ...1396/3/27

بیشتر...

شرکت در کارگاه مجازی تکمیلی روش پژوهش

دوستان عزیز سلام برای شرکت در کارگاه مجازی تکمیلی روش پژوهش در روز دوشنبه مورخ 96/3/29 شما می بایست ...1396/3/27

بیشتر...

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی روش پژوهش در مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی

پیرو برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان های شیراز، سروستان، ارسنجان، مهر و بخش اوز ل...1396/4/4

بیشتر...

برگزاری مرحله دوم اردوی جهادی مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون

پس از برگزاری مرحله اول اردوی جهادی مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان روستاهای شهرستان کا...1396/4/24

بیشتر...

اطلاعیه کارگاه مجازی تکمیلی روش پژوهش

دوستان عزیز سلام برای شرکت در کارگاه مجازی آموزش نرم افزار SPSS در روز دوشنبه مورخ 26/4/96 از ساعت 1...1396/4/25

بیشتر...

برگزاری مرحله اول اردوی جهادی «مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی» در ناحیه 3 شیراز

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، دوازدهمین مدرسه فصلی به ...1396/5/7

بیشتر...

برگزاری کارگاه تکمیلی مرحله دوم اردوی جهادی مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺣﻞ اول و دوم ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻬﺎره ﺧﻠﺎﻗﯿﺖ و اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﮐﺎزرون و اراﺋﻪ دو ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ &l...1396/5/24

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز (سکون...1396/6/6

بیشتر...

اعلام اسامی نهایی دعوت شدگان به اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی (مرحله چهارم)

به اطلاع دانش آموزان عزیز که نام آن ها در جدول زیر اعلام شده است (به ترتیب شهرستان محل سکونت) می رسا...1396/6/14

بیشتر...

لغو اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی (مرحله چهارم)

به اطلاع دانش آموزان پذیرفته شده برای حضور در مرحله چهارم مدارس فصلی خلاقیت وایده پردازی می رساند با...1396/6/15

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی کازرون

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان شهرستان کازرون در تیر ماه سال ج...1396/7/1

بیشتر...

مشخص شدن تاریخ برگزاری اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردای

اطلاعیه مهم و فوری به امید خداوند متعال با توجه به اعلام آمادگی اداره کل آموزش و پرورش فارس برای همک...1396/7/4

بیشتر...

جزییات سمینارها و کارکاه های اولین جشنواه پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی

با توجه به برگزاری اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی(مرحله چهارم) برای برگزیدگان ...1396/7/13

بیشتر...

یک سخنرانی جذاب و خودمانی ترتیب دهیم!

تا حالا به این فکر کرده‌ اید افراد خلاق کجا و چگونه می توانند تجربیاتشان را به دیگران به اشتراک...1396/7/13

بیشتر...

اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی برگزار شد

اولین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی از 18 تا 21 مهرماه در شیراز برگزار شد. مدارس ف...1396/7/23

بیشتر...

اعلام نتیجه مرحله سوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی شهرستان کازرون، از میان شرکت کنندگان در مرح...1396/7/29

بیشتر...

برگزاری مرحله دوم اردوی جهادی مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز

پس از برگزاری مرحله اول اردوی جهادی مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان سکونتگاه های غیر...1396/8/8

بیشتر...

برگزاری مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان ارسنجان

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، پس از سفر رییس بنیاد نخبگان استان فارس به شهرستان ارسن...1396/9/1

بیشتر...

اعلام نتایج مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی ناحیه 3 شیراز

پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان ناحیه 3 شیراز در آبان ماه سا...1396/9/19

بیشتر...

مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان ارسنجان برگزار شد

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، سیزدهمین مدرسه فصلی به ه...1396/9/26

بیشتر...


بستن

ثبت نام

فیلدهای ثبت نام

بستن