سامانه جامع مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی
 
 • مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی چهارگانه شیراز برگزار شد

  1397/8/27

  در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها......

  بیشتر...
  Slider image
 • راه یافتگان به مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج معرفی شدند

  1397/8/15

  به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج می رساند ......

  بیشتر...
  Slider image
 • شهرستان استهبان میزبان بیستمین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی شد

  1397/8/14

  در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها......

  بیشتر...
  Slider image
 • مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان لامرد اجرا شد

  1397/8/7

  در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها......

  بیشتر...
  Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی چهارگانه شیراز برگزار شد

1397/8/27

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها......

بیشتر...
Slider image

راه یافتگان به مرحله دوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج معرفی شدند

1397/8/15

به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در مرحله اول مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی شهرستان خنج می رساند ......

بیشتر...
Slider image

شهرستان استهبان میزبان بیستمین مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی شد

1397/8/14

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها......

بیشتر...
Slider image

مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی در شهرستان لامرد اجرا شد

1397/8/7

در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادها......

بیشتر...
Slider image


اگر حساب کاربری ندارید به عنوان یک دانش آموز ثبت نام کنید

بستن

ثبت نام

فیلدهای ثبت نام

بستن