آخرین خبرها

معرفی همکاران

محمد رامین باستان


منصب : داور و مدرس و دوست علمی و مدیر اجرایی
تحصیلات : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شیمی معدنی

پست الکترونیک :
mrbastan@gmail.com

حسین میهمی


منصب : داور و مدرس و دوست علمی
تحصیلات : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی

پست الکترونیک :
hussein.meihami@yahoo.com

محمد حسین امانت


منصب : داور و مدرس و دوست علمی
تحصیلات : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک :
mhamanat17@yahoo.com

رزومه موجود نیست

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد بنیاد ملی نخبگان استان فارس محفوظ میباشد.

طراحی توسط www.f7e.ir